نام پروژه    :  پامچال

کارفرما      : آقای اخوان

کاربری      : مسکونی (4 واحد)

متراژ        : زمین 350 متر مربع ، کل بنا 1225 متر مربع

سال ساخت  : 1374 تا 1375

آدرس        : ولنجک ، خیابان  هجدهم ، کوچه پامچال

خدمات       : اجرای کامل

به علت قدمت کار عکس های بیشتری موجود نیست