نام پروژه    : هروی

کارفرما     : مهندس شروین الله دادی

کاربری      : مسکونی

متراژ        : کل بنا 82 متر مربع

سال بازسازی: 1392

آدرس        : پاسداران ، میدان هروی ، خیابان ضابطی ، کوچه رنجبر

خدمات       : بازسازی