نام پروژه    : مهماندوست

کارفرما      : آقای نظری و شرکا

آرشیتکت    : مهندس فیروز مهتافر

کاربری      : مسکونی (20 واحد)

متراژ        :متراژ زمین 1800 متر مربع ، کل بنا 8800 متر مربع

سال ساخت  : 1381 تا 1382

آدرس        : خیابان نیاوران ، خیابان سعیدی ، بن بست نغمه

خدمات       : گود برداری و اجرای اسکلت بنتی