نام پروژه    : عراقی

کارفرما      : آقای انصاری

آرشیتکت   : مهدس فیروز مهتافر

کاربری      : مسکونی ویلائی (3 واحد )

متراژ        : زمین 500 متر مربع ، کل بنا 2450 متر مربع

سال ساخت  : 1378 تا 1379

آدرس        : خیابان شهید عراقی ، خیابان گلرو مفرد ، بن بست هدیه

خدمات       : اجرای کامل

به دلیل قدمت کار متاسفانه عکس های بیشتری موجود نیست