نام پروژه    : نیلوفر

کارفرما      : آقای پورحافظی

کاربری      : مسکونی (5واحد )

متراژ        : زمین 500 متر مربع ، کل بنا 2450

سال ساخت  : 1375 تا 1376

آدرس        : پاسداران، خیابان دولت، خیابان دروس ، خیابان آقامیری ، خیابان چیذری ، کوچه نیلوفر

خدمات       : اجرای کامل

به علت قدمت کار عکس های بیشتری موجود نیست