ضمانت کلیه خدمات ، همراهی و مشورت کافی در تصمیم گیری به صورت رایگان ، پاسخ گوئی دائمی نسبت به تعهدات ، پیگیری های اداری لازم ، داشتن مسئول و سرپرست بابت هر قسمت از کار  از جمله خدمات ما است.

 برخی از استاندارد های مورد نظر گروه اجلاس،به قرار زیر است:

مباحث 12 گانه سازمان نظام مهندسی از قبیل آئین نامه های بتن و فولاد و … ، مجموعه  ملاک عمل مربوط به شهرداری تهران و اطلاع به روز از  طرح تفصیلی کلان شهر تهران و سایر مصوبه های شهرداری ، ضوابط آتش نشانی و ایمنی ، نشریه های مختلف مانند نشریه 55 ، استاندارد ها و ضوابط کناف ایران و کناف گچ و … می باشد که سرلوحه اجرای پروژه ها می باشد.