گروه اجلاس در زمینه اجرای کامل ساختمان و خدمات پیمانکاری  دارای 25 سال تجربه  ، در زمینه باز سازی 15 سال و در زمینه اجرای گچ پاششی (پلیمری) دارای 2 سال تجربه موفق می باشد.